Läsåret 2022-2023

Åboland

Höstterminen inleds den 5.9.2022, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023, 13 gånger med paus under sportlovsveckan.

Nyland

Höstterminen inleds 22.8.2022, 12 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023,13 gånger med paus under sportlovsveckan.

Premiumgrupper som träffas på Luckan i Helsingfors eller på distans

Höstterminen inleds 15.8.2022, 14 gånger med paus under höstlovsveckan.
Vårterminen inleds 16.1.2023, 16 gånger med paus under sportlovsveckan.

Fortsättningsanmälan till läsåret 2022–2023 för nuvarande elever sker under tiden 20-30.4.2022. Anmälan för nya elever öppnar 2.5.2022.

Regelbunden ordkonstundervisning arrangeras både som grundläggande konstundervisning i ordkonst samt i hobbygrupper.

Allmänt om grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstundervisning i ordkonst

Målet med undervisningen i ordkonst som grundläggande konstundervisning är att ge barn och unga som är intresserade av språk, skrivande och läsande en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt intresse för ordkonst. Undervisningens mål är att ge eleverna färdigheter att uttrycka sig mångsidigt med ordkonstens medel. Studierna utvecklar tänkandet och inlevelseförmågan, breddar elevernas förmåga att uttrycka sig, hjälper att hitta ett personligt uttryck och stärker elevernas identitet.

Sydkustens ordkonstskola arrangerar grundläggande konstundervisning i ordkonst i allmän lärokurs i Borgå, Helsingfors, Pargas, Sibbo och Åbo.

Under läsåret 2021–2022 inleddes utvecklingsarbetet med att vidareutveckla läroplanen både för allmän och fördjupad lärokurs. Arbetet fortsätter under läsåret 2022–2023 med att förtydliga nivåer, mål, metoder, stoff och bedömning. Läroplansarbetet testas och utvärderas i premiumgrupperna som träffas på Luckan i Helsingfors samt i distansgrupperna. Dessa pilot- eller premiumgrupper har längre termin, tillgång till datorer samt bokcirklar enligt nivå.

Nivå

Tema

Nivå F, åk 0

Förberedande

Nivå E, åk 1-2

Berätta tillsammans

Nivå D, åk 3-4

Skriva brett

Nivå C, åk 5-6

Utveckla och variera

Nivå B, åk 7-9

I samhället

Nivå A, andra stadiet

Min röst

 

Hobbygrupper i ordkonst

Hobbygrupperna i ordkonst är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden får eleven formulera och dela sin värld med hjälp av konsten, får leka med berättelser och texter inom olika spännande genrer samt skapa självständigt och tillsammans med andra.

Hobbygrupper ordnas i Esbo, Kyrkslätt, Raseborg och S:t Karins.
 Anmäl dig här 

Deltagaravgifter

Deltagaravgifterna läsåret 2022-2023 varierar beroende på terminslängd, nivå och eventuell extern finansiering. Deltagaravgiften faktureras en gång per termin, i början av terminen.  Grupper som ordnas inom ramen för Finlandsmodellen (t.ex. Esbos Hobbystig) är avgiftsfria.

Grupper med grundläggande konstundervisning har 12 verkstäder under höstterminen och 13 under vårterminen. Avgiften för dessa är högst 75 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 100 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Samtliga distansgrupper samt alla grupper som träffas på Luckan är premiumgrupper. Premiumgrupperna inom grundläggande konstundervisning har 14 verkstäder under höstterminen och 16 verkstäder under vårterminen samt tillgång till fördjupande bokcirkelträffar 8 ggr/läsår. Avgiften för premiumgrupperna är 125 €/ termin för 60 minuter långa lektioner och 150 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Hobbygrupperna har 12 verkstäder under höstterminen och 13 verkstäder under vårterminen. Avgifterna för dessa är högst 50 €/termin för 60 minuter långa lektioner och 75 €/termin för 90 minuter långa lektioner. 

Frielevplatser

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.