Ordverkstäder för åk 1-6

 

Läsårstider 2020-2021:
31.8-27.11.2020. 12 gånger med paus under höstlovsveckan v.42.
11.1-23.4.2021. 13 gånger med paus under sportlovsveckan v.8
OBS! Ordverkstäder i samarbete med Helsingfors Arbis har 13 gånger även på hösten.

Ordverkstaden är en inspirerande plats där barn och unga får ge utlopp för sin skaparglädje och hitta sitt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver vi, leker med ord, berättar muntligt, gör teaterpjäser, ritar serier, gör egna tidningar och böcker och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt. Gruppen träffas en gång i veckan. Det finns ordverkstäder i olika regioner i södra Finland.

Varmt välkommen med i ordkonstens fantasifulla värld!

Sydkustens ordkonstskola kan erbjuda ett begränsat antal frielevplatser för ett läsår i taget utan deltagaravgift. Skicka in en fritt formulerad ansökan till oss på ordkonst@sydkusten.fi med "Frielev" i ämnesfältet. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Fyll också i det vanliga anmälningsformuläret för att få plats i en ordkonstgrupp.

Ordkonstgrupper i Nyland och Åboland: