Bokpaket till åk 7-9 och andra stadiet

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder modersmålslärare i svenskspråkiga skolor och språkbadsskolor i åk 7-9 och i skolor på andra stadiet (gymnasier och yrkesskolor) möjlighet att kostnadsfritt beställa klassuppsättningar av böcker eller enskilda böcker för att användas i undervisningen. Om skolan har flera modersmålslärare skickar skolan in en gemensam ansökan. Antalet böcker en skola kan beställa beror på antalet elever i skolan.  

Ansökningstid för bokpaket är 1.3-15.4.2024
Ansökan fylls i på Lisi Wahls stiftelses hemsida. https://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/ 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd samarbetar med Sydkustens ordkonstskola kring bokpaketen. Sydkustens ordkonstskola väljer ut böckerna till bokpaketen samt utarbetar pedagogiskt material för böcker i urvalet för åk 7-9.   

Bokurval för åk 7-9

 • Jon Fosse: Hundmanuskripten
 • Keith Gray: Klättrarna
 • Laurie Halse Anderson: Säg något
 • Walter Isaacson: Elon Musk
 • Linda Jones: De tar allt ifrån mig
 • Norah Khalil: Yani
 • Marie Lu: Stjärnor och rök
 • Nils Lundqvist: Den yttersta vildmarkens historia. Kuben
 • Alice Oseman: Heartstopper: Bok 1
 • Anna Woltz: Tunneln

Ladda ner en kort beskrivning av böckerna som pdf.

Bokurval för andra stadiet 

 • Bultande hjärtan. Lättlästa berättelser om livet och kärleken
 • Ulla Donner: Den naturliga komedin
 • Henna Johansdotter: Sömnlandet
 • Zoulfa Katouh: Så länge citronträden växer  
 • Alex Khourie: Bror 
 • Julia Korkman: Minnets makt. Berättelser från rättssalen 
 • Sofia Parland: Skrivet på revbenen 
 • Maria Turtschaninoff: Arvejord   
 • Kjell Westö: Skymning 41  
 • Julia Wickholm: Kom hit 

Ladda ner en kort beskrivning av böckerna som pdf.

Mer information: https://lisiwahlsstiftelse.fi/aktuellt/