Välkommen med och skapa möten mellan barn och poesi!


I samarbete med Svenska Akademien skickar SFV boken En bro av poesi till alla svenskspråkiga 6-åringar i Finland i höst. Information om beställningen har skickats ut till alla förskolor i slutet av oktober. 

Svenska Akademin har till boken En bro av poesi gjort en lärarhandledning med inspirationsmaterial och idéer.

Tio av dikterna finns också gestaltade i form av filmer på UR Play

Läs Hanna Lundströms blogg En bro av poesi – ett språklyft för barn och vuxna 

Ett informationsbrev om boken sändes ut till alla förskolor i oktober. I brevet delar Sydkustens ordkonstskola med sig av tre ordkonstövningar som ger barnen möjlighet att skapa egna dikter. Brevet med information och handledning samt arbetsbladen till övningarna kan du ladda ner och printa ut genom att klicka på dem nedan.

Brev med handledning Ordkonstövning 1.
Min berättelse
om stjärnan
 

Exempel på
ordkonstövning 1
av Isla 7 år

Ordkonstövning 2.
Vinterdikt
Ordkonstövning 3.
Köksdikt

En timme om poesi

För att få inspiration och idéer hur du kan jobba med boken och med poesi i barngrupp bjuder SFV och Sydkustens ordkonstskola in till En timme om poesi tillsammans med Hanna Lundström, ordkonstlärare, lärare och poet. Under tillfället diskuteras pedagogiken kring poesi i barngrupper och du får tips på hur du skapar lyckade poesistunder. Två likadana tillfällen ordnas, välj det som passar dig bäst.

Onsdag 16.11 klockan 12.30 -13.30
Fredag 18.11 klockan 12.30-13.30

Anmäl dig här