Ordkonstskolans antologi 2023-2024 

30.04.2024 kl. 09:30
Läsåret 2023-2024 är slut, men de fantastiska texterna som fötts under året lever kvar! 

Under året har eleverna bekantat sig med många olika genrer och litterära verk som fungerat som inspiration för elevernas egna texter. Skaparglädjen märks i den uppsjö av texttyper som finns i antologin! Ordkonsteleverna har själva fått välja vilka texter de deltar med. 

För att möjliggöra publiceringen även av längre texter, har vi valt att denna gång publicera antologin digitalt och varje grupp eller lärare har gjort sin egen. Antologierna publiceras i etapper under maj. Läs alla våra antologier här på vår webbsida och följ med våra Instagram- och Facebookkonton.