Dijonne Senappe och Dag Bladh på skolbesök 2019

14.12.2018 kl. 14:58
Lilla ordboets karaktärer kan nu beställas till skolor i huvudstadsregionen för intensiva ordkonstverkstäder.

Minns du Dijonne Senappe och Dag Bladh som figurerar i Lilla ordboets förunderliga berättelser? Lärare som haft Lilla ordboet-kappsäcken i sin klass och som vill fortsätta jobba med materialet kan nu att beställa intensiva verkstadspaket med någondera karaktären från Lilla ordboet. Besöken inkluderar två klasser som får var sin 3 x 90 minuter med antingen Dijonne eller Dag.

Genom verkstadshelheten får eleverna impulser att utforska och gestalta sin tillvaro
med ord och träna upp sina kommunikativa färdigheter. Eleverna får mångsidig
övning i ordkonst så som berättande, repliker, nyhetsnotiser och improvisation. Verkstadshelheterna  tränar eleverna i flera av de centrala kompetensområdena i de nya
läroplansgrunderna, så som multilitteracitet, kulturell kompetens, arbetslivskompetens
och hur man kan påverka sin egen vardag och vara en aktiv deltagare i samhället. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för ordkonst och läsning och därigenom också stöda elevernas inlärning genom att stärka den språkliga uttrycksförmågan.

Skolbesöken sker i huvudstadsregionens städer Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och riktar sig till elever i åk 3-6.

Ta kontakt via ordkonst(at)sydkusten.fi för att beställa karaktärsbesöken!