Berättarutställningen Nattpäron

Under år 2007 satsade Sydkusten stort på Berättarutställningen Nattpäron. Tillsammans med Helsingfors stads kulturcentral stod Sydkusten som arrangör då utställningen besökte Helsingfors.

Nattpäron är en upplevelse, en turnerande utställning och en bok som inspirerar barn mellan 9-12 år att leka med språket. Satsningen är ett idésamarbete mellan svenska Riksutställningar, Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen. Nattpäron är ett berättarbygge där barnen kan experimentera med språket och pröva olika berättarknep för att skapa egna berättelser. På så sätt vill Nattpäron ge besökaren tilltro till den egna förmågan att se, tänka och berätta med bilder, föremål och stämningar.

Målet med Nattpäron i Finland var att erbjuda utställningen åt alla svenska elever i årskurs 4 i Helsingfors. Nattpäron var öppen för skolklasserna på vardagarna och på eftermiddagarna bjöds även ordverkstads- och eftisgrupper och fortbildningsgrupper in. På kvällar och veckoslut var utställningen öppen för allmänheten. Under utställningstiden förlade Sydkusten och Kulturcentralen även satsningar kring språkutveckling för olika målgrupper i huvudstadsregionen. Iutställningen arbetade 10 pedagoger, bland annat Sydkustens egna ordverkstadsledare men även författare och dramapedagoger. Genom att engagera många pedagoger i arbetet med utställningen ville Sydkusten och Kulturcentralen ”fortplanta” och utveckla ord- och berättarkonsten i Finland.

Nattpärons andra besök i Finland gick av stapeln i slutet av augusti 2008 då den kom till Åbo för ett par veckors tid. Arrangör denna gång var Åbo stads kulturcentral.